A Szociális Munka Munkacsoport tevékenységéről

Intézményünk szociális munkás munkatársai tájékoztatást adnak a szociális szolgáltatások rendszeréről, hozzáférhetőségéről, valamint szociális, pszichés segítséget nyújtanak az egyéni igényeknek megfelelően.

Feladatuk:

- Közvetítés (a beteg és a környezete között) információnyújtás

- Tanácsadás, képessé tétel (hogyan lehet a problémákat megoldani saját erőforrásaik hasznosításával, mozgósításával)

- Szociális és Mentálhigiénés gondozás a segítő beszélgetés eszközeinek felhasználásával.

- Szociális közvetítő, ügyintéző szerep, melynek alapján jelzéssel élnek szakembereink az illetékes gyermekjóléti, családsegítő szolgálat, szükség esetén az illetékes gyámhivatal felé.

- Segítségnyújtás a beteg igényeinek megfelelő források felkutatásában, létrehozásában, működtetésében, valamint a betegek és a források összekapcsolásában.

- Kapcsolattartás önkormányzatokkal, gyámhivatallal, szociális intézményekkel, a területi ellátás szereplőivel (pl. Családsegítő Szolgálatokkal, Gyermekjóléti Szolgálatok, Gondozási Központok stb.)

SZOCIÁLIS MUNKA MUNKACSOPORT DEKK SZERVEZETI EGYSÉG FELOSZTÁSA 2019. január 10-től